Kameradschaft der Feldjäger e.V.     

                              Ortsverband Berlin                                    


 

Impressum


Kameradschaft der Feldjäger e.V.

Vertreten durch den Präsident: Goetz-Ulf Jungmichel

Kugelfangtrift 1 in 39179 Hannover

E-Mail: info@feldjaeger.de

Vereinsregister: 200895 beim Amtsgericht Hannover

Datenschutzbeauftragter: Bernd Nickel

E-Mail: datenschutz@feldjaeger.de


Kameradschaft der Feldjäger e.V.  Ortsverband Berlin

Vertreten durch den 1. Vorsitzenden: Martin Wonneberger

 E-Mail: ov-berlin@feldjaeger.de

Web-Master: Wolfgang Böhm

E-Mail: webmaster@feldjaeger-ov-berlin.de


zurück  

 
E-Mail
Karte
Infos